ZİHİNSEL GELİŞİM

Altın Kurallar: Zihinsel Gelişim

  • Okuma-yazma öğrendikten sonra da kitap okumalarını teşvik edin.
  • Günde 1 saatten fazla teknolojik araçlarla oyalanmasına izin vermeyin. Televizyonu sınırlı bir şekilde izlettirin ve ağırlıklı oarak eğitici programlar izlemelerini sağlayın.
  • Çocukları yüzmeye, oyun parklarına götürün ve birlikte hayvanat bahçelerini ziyaret edin.
  • Arkadaşlarıyla biraraya gelmesine ve takım oyunları oynamasına imkan yaratın.
  • Müzikle ilgilenmesini ve resim yapmasını teşvik edin.
  • Satranç gibi zeka geliştirici oyunlara teşvik edin.